UN Kaerjeng 97

UN Kaerjeng 97

Huấn luyện viên trưởng: Roland Schaack
Quốc tịch    Luxembourg Thành lập 1997
Sân nhà Terrain um Bëchel Sức chứa 1.150
Chủ tịch Yves Bour Xếp hạng UEFA 435
Địa chỉ PO Box 94 4901 BASCHARAGE
Tel/Fax +352 502 815 222 Fax:+352 236 517 31
Website http://www.un-kaerjeng.lu