Hamburger SV

Hamburger SV

Huấn luyện viên trưởng: Bruno Labbadia
Quốc tịch    Đức Hamburg Thành lập 1887
Sân nhà AOL Arena Sức chứa 57.000
Chủ tịch Bernd Hoffmann
Địa chỉ Sylvesterallee 7 DE - 22525 HAMBURG
Tel/Fax +49 40 41 55 01 Fax: +49 40 41 55 1060
Website http://www.hsv.de