Crusaders FC

Crusaders FC

Huấn luyện viên trưởng: Stephen Baxter
Quốc tịch    Bắc Ailen Thành lập 1898
Sân nhà Seaview Sức chứa 3.383
Chủ tịch Ronnie Millar Xếp hạng UEFA 294
Địa chỉ Seaview, Shore Road, Belfast, BT15 3PL, Northern Ireland
Tel/Fax +44 2890 370777 Fax: 44 2890 771049
Website http://www.crusadersfc.com/