Bnei Yehuda Tel-Aviv

Bnei Yehuda Tel-Aviv

Huấn luyện viên trưởng: Dror Kashtan
Quốc tịch    Israel Thành lập 1936
Sân nhà Bloomfield Sức chứa 20.000
Chủ tịch Hezi Magen Xếp hạng UEFA 206
Địa chỉ Kabir Street 20 POB 19069 IL - 67750 TEL-AVIV
Tel/Fax +972 3 687644 5 Fax: +972 3 537787 7
Website http://www.bnei-yehuda.co.il/