Portadown FC

Portadown FC

Huấn luyện viên trưởng: Ronald McFall
Quốc tịch    Bắc Ailen Thành lập 1924
Sân nhà Shamrock Park Sức chứa 8.000
Chủ tịch Roy Mcmahon Xếp hạng UEFA 400
Địa chỉ Brownstown Road Co. Armagh GB - PORTADOWN
Tel/Fax +44 2838 332726 Fax: +44 2838 332726
Website http://www.portadownfc.co.uk/