SC Heerenveen

SC Heerenveen

Huấn luyện viên trưởng: Kees van Wonderen
Quốc tịch    Hà Lan Thành lập 1920
Sân nhà Abe Lenstra Stadion Sức chứa 26.800
Chủ tịch Riemer Van Der Velde
Địa chỉ PO Box 513 NL 8440 AM AM HEERENVEEN
Tel/Fax +31 513 612100 Fax: +31 513 610512
Website http://www.sc-heerenveen.nl/