FC Gagra

FC Gagra

Huấn luyện viên trưởng: Anatoliy Piskovets
Quốc tịch    Gruzia Thành lập 2004
Sân nhà Merani Stadium Sức chứa 1.500
Chủ tịch Beso Chikhradze Xếp hạng UEFA 381
Địa chỉ
Tel/Fax
Website http://www.fcgagra.ge/