Thór Akureyri

Thór Akureyri

Huấn luyện viên trưởng: Pall Vidar Gislason
Quốc tịch    Iceland Thành lập 1915
Sân nhà Þórsvöllur Sức chứa 984
Chủ tịch Sigfús Ólafur Helgason Xếp hạng UEFA 395
Địa chỉ Skarðshlið Hamri 603, Akureyri, Iceland
Tel/Fax +354 461 2081, Fax +354 462 2381
Website www.thorsport.is