Aalesunds FK

Aalesunds FK

Huấn luyện viên trưởng: Kjetil Rekdal
Quốc tịch    Na Uy Thành lập 1914
Sân nhà Color Line Stadion Sức chứa 10.778
Chủ tịch Torill Hole Standal Xếp hạng UEFA 229
Địa chỉ Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund, Norway
Tel/Fax +47 (70) 107 780, Fax+47 (70) 107 781
Website http://www.aafk.no/