Bắt đầu: 08/08/2013 01:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
ZUL
 
PSV
 
Constant Vanden Stock Stadium, Brussels
Trọng tài: Felix Zwayer