Wigan Athletic FC

Wigan Athletic FC

Huấn luyện viên trưởng: Shaun Maloney
Quốc tịch    Anh Wigan Thành lập 1932
Sân nhà DW Stadium Sức chứa 25.138
Chủ tịch Darren Royle Xếp hạng UEFA 86
Địa chỉ Robin Park, Newtown, Wigan, Lancashire, WN5 0UZ
Tel/Fax 01942 311111-FAX: 01942 770 477
Website https://wiganathletic.com/