Hellas Verona

HLV trưởng: Fabio Pecchia
Thành lập1903 Gia nhập FIFA  Xếp hạng FIFA14
Sân nhàMarc'Antonio Bentegodi Sức chứa44.758
Chủ tịchMaurizio Setti
Địa chỉvia Leone Pancaldo, 68 - 37138 Verona
Tel/Fax045/81.86.111- FAX: 045/81.86.112
Websitehttp://www.hellasverona.it