Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Hữu Thắng
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1979
Sân nhà Vinh Sức chứa 30.000
Chủ tịch Trịnh Thanh Tài
Địa chỉ Số 6, Đường Đào Tấn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Tel/Fax 038-844482
Website http://www.slna-fc.com/