Queens Park Rangers FC

Queens Park Rangers FC

Huấn luyện viên trưởng: Martí Cifuentes
Quốc tịch    Anh London Thành lập 1882
Sân nhà Loftus Road Sức chứa 19.128
Chủ tịch Tony Fernandes
Địa chỉ South Africa Road W12 7PA, London
Tel/Fax +44 181 743 0262 Fax: +44 181 740 2525
Website http://www.qpr.co.uk