Bắt đầu: 17/07/2022 00:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
PSV
 
VIL
 
Sân:
Trọng tài: