FC Nitra

FC Nitra

Huấn luyện viên trưởng: Ivan Galád
Quốc tịch    Slovakia Thành lập 1909
Sân nhà Štadión pod Zoborom Sức chứa 11.384
Chủ tịch Eugen Árvay Xếp hạng UEFA 374
Địa chỉ Jesenského 4, 949 01 Nitra, Slovakia
Tel/Fax +421 (37) 651 3480; Fax: +421 (37) 741 4958
Website http://www.fcnitra.sk/