OGC Nice

OGC Nice

Huấn luyện viên trưởng: Lucien Favre
Quốc tịch    Pháp Nice Thành lập 1904
Sân nhà Stade Municipal du Ray Sức chứa 15.761
Chủ tịch Maurice Cohen Xếp hạng UEFA 144
Địa chỉ Route de Grenoble 177 Parc des Sports Charles Ehrmann Stade du Ray FR - 06200 NICE
Tel/Fax +33 8 92 70 21 06-FAX: +33 4 93 52 53 36
Website http://www.ogcnice.com