ND Mura 05

ND Mura 05

Huấn luyện viên trưởng: Olivier Bogatinov
Quốc tịch    Slovenia Thành lập 2005
Sân nhà Fazanerija Sức chứa 3.782
Chủ tịch Miroslav Topič Xếp hạng UEFA 297
Địa chỉ Kopališka ulica 45, 9001 Murska Sobota, Slovenia
Tel/Fax +386 (2) 534 1766, Fax +386 (2) 534 1767
Website http://www.mura05.si/