Associazione Calcio Monza

Associazione Calcio Monza

Huấn luyện viên trưởng: Raffaele Palladino
Quốc tịch    Ý Thành lập 1912
Sân nhà Stadio Brianteo Sức chứa 18.568
Chủ tịch Silvio Berlusconi
Địa chỉ Via Ragazzi del ‘99, 14 - 20900 - Monza, Italy
Tel/Fax +39 (039) 836 664, Fax: +39 (039) 206 0159
Website http://www.acmonza.com/