FC Milsami Orhei

FC Milsami Orhei

Huấn luyện viên trưởng: Vacant
Quốc tịch    Moldova Thành lập 2005
Sân nhà Complexul Sportiv Raional Sức chứa 2.539
Chủ tịch Ilan Shor Xếp hạng UEFA 305
Địa chỉ Str. Grozescu, nr. 91A 3502 - Orhei, Moldova
Tel/Fax +373 22526060/ +373 22524427
Website http://www.milsami.md/