Llanelli AFC

Llanelli AFC

Huấn luyện viên trưởng: Andy Legg
Quốc tịch    Wales Thành lập 1896
Sân nhà Stebonheath Park Sức chứa 3.700
Chủ tịch John James Xếp hạng UEFA 418
Địa chỉ Stebonheath Park Penallt Road GB - LLANELLI SA15 1EY
Tel/Fax +44 1554 824 202 Fax: +44 1554 758 018
Website http://www.llanelliafc.com/