Bắt đầu: 25/08/2023 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
LEVS
 
FRA
 
Vasil Levski National Stadium
Trọng tài: Adam Ladeback