Bắt đầu: 06/12/2021 00:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
LEV
 
OSA
 
Sân: Ciudad de Valencia
Trọng tài: Valentín Pizarro