Bắt đầu: 24/12/2017 02:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
JUV
 
ROM
 
Sân: Delle Alpi
Trọng tài: Paolo Tagliavento