Bắt đầu: 10/12/2017 02:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
JUV
 
INT
 
Sân: Delle Alpi
Trọng tài: Paolo Valeri