Bắt đầu: 27/01/2013 02:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
JUV
 
GEN
 
Sân: Juventus Stadium
Trọng tài: Marco Guida