Bắt đầu: 05/11/2017 20:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
JUV
 
BEN
 
Sân: Delle Alpi
Trọng tài: Rosario Abisso