Huddersfield Town FC

Huddersfield Town FC

Huấn luyện viên trưởng: Darren Moore
Quốc tịch    Anh Thành lập 1908
Sân nhà Galpharm Stadium Sức chứa 24.500
Chủ tịch Dean Hoyle
Địa chỉ Galpharm Stadium Leeds Road Huddersfield HD1 6PX
Tel/Fax
Website http://www.htafc.com