Bắt đầu: 15/07/2022 19:30
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
FRA
 
TOR
 
HF-Stadion Bad Wimsbach (Bad Wimsbach)
Trọng tài: