1. FC Koln

1. FC Koln

Huấn luyện viên trưởng: Steffen Baumgart
Quốc tịch    Đức Thành lập 1948
Sân nhà RheinEnergieStadion Sức chứa 50.000
Chủ tịch Werner Wolf Xếp hạng UEFA 98
Địa chỉ Franz-Kremer-Allee 1-3, 50937 Koln, Germany
Tel/Fax +49 (221) 71616-300 -FAX: +49 221 7 16 16-399
Website www.fc-koeln.de