Than Quảng Ninh

Than Quảng Ninh

Huấn luyện viên trưởng: Đinh Cao Nghĩa
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1950
Sân nhà Cẩm Phả Sức chứa 15.000
Chủ tịch
Địa chỉ
Tel/Fax
Website