Than Quảng Ninh

Than Quảng Ninh

Huấn luyện viên trưởng: Đinh Cao Nghĩa
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1950
Sân nhà Cẩm Phả Sức chứa 15.000
Chủ tịch Đào Quốc Vinh
Địa chỉ Công ty Tuyển than Cửa Ông Vinacomin, P. Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel/Fax + 84 33 3865054 Fax: 84 33 3865656
Website