Xi Măng- Hải Phòng

Xi Măng- Hải Phòng

Huấn luyện viên trưởng: Lê Thụy Hải
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Lạch Tray Sức chứa 30.000
Chủ tịch Lê Văn Thành
Địa chỉ 17 Lạch Tray - Quận Ngô Quyền -TP Hải Phòng.
Tel/Fax +84 31 3641541 Fax: +84 31 3641541
Website http://www.xmhpfc.com/