AC Cesena

AC Cesena

Huấn luyện viên trưởng: Domenico Di Carlo
Quốc tịch    Ý Thành lập 1940
Sân nhà Stadio Dino Manuzzi Sức chứa 23.860
Chủ tịch Giorgio Lugaresi
Địa chỉ Corso Sozzi, 5 47023. Cesena, Italy
Tel/Fax +39 (0547) 611 320; Fax: +39 (0547) 646 241
Website http://www.cesenacalcio.it/