Bắt đầu: 06/08/2011 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
BHA
 
DON
 
Sân: Withdean Stadium
Trọng tài: E Ilderton